neděle 30. června 2019

Dokončení letošní série brevet jízd

Finishing this year's brevet series

Brno Brevet Series 2019 byla naše dosud nejrozsáhlejší, nejnáročnější a nejzajímavější série. 
Celkem se postavilo na start 32 jezdců a jen velmi málo z nich nezvládlo aspoň některou jízdu úspěšně. Na start se sjeli z osmi různých zemí. Někteří jezdili až neuvěřitelně rychle, jiní zvládali kontrolní body jen těsně před jejich uzavřením. 
Tady je pár jednoduchých statistik graficky: z kterých zemí k nám jezdci přijeli, kolik jich startovalo kterou délku jízdy a s jakou úspěšností se jim dařilo jízdy dokončit. 

Brno Brevet Series 2019 was our largest, most difficult and most interesting series to date.
In total 32 riders have started at least one ride and very few did not finish at least one ride. They came from eight different countries. Some of them rode incredibly fast while others passed checkpoints just minutes before their closing.
Here is a few simple statistics grafically: where they came from, how many started each lentght and how successful were they at finishing them.
Bylo nám potěšením zprostředkovat nové zážitky tak rozmanitému spektru jezdců. Doufáme, že se znovu uvidíme na budoucích jízdách se všemi, kterým se jízdy líbily. A přejeme mnoho štěstí a úspěchu všem, kteří se letos pokusí zajet Paris-Brest-Paris. 

It was very satisfying to provide new experiences to such diverse spectrum of riders. We hope to see those who liked our rides again in the future. And we wish good luck and much success to everyone who will attempt to complete this year's Paris-Brest-Paris. 

Czech Randonneurs
Jirka a Honza

Výsledky 600km

600km results

Výsledky jsme homologovali včas, jen tohle jejich vyvěšení má zpoždění.
Na letošní 600km odstartovali pouze tři jezdci, do cíle dojeli dva. Oba to podobně jako loni zvládli s velkou rezervou.

We homologated the results in time and only this post is a bit delayed.
This year's 600km was started with just three riders two of who made it to the finish. Just like last year they finished with lots of time to spare.

Czech Randonneurs
Jirka

čtvrtek 23. května 2019

Výsledky 400km

400km results

Letošní 400km se vydařila, do cíle dojelo 9 účastníků z 10 startujících a všichni s OK výsledkem. Všem úspěšným gratulujeme a u jednoho zmizelého doufáme, že přežil ve zdraví :-). 

This year's 400km went well. 9 out of 10 starting riders reached the finish line and all of them have their results OK. We congratulate all of them and hope the one missing rider survived the experience in good health :-).

Czech Randonneurs
Jirka

pondělí 6. května 2019

Modifikace trasy pro 400km

Route modification for 400km

Kvůli uzavírkám ulic kolem mostu Cejl/Zábrdovická jsme upravili začátek a konec trasy. Hlavně začátek může možná kolem Křenové vypadat jako chyba se smyčkou, kde se trasa vrací zase zpět, ale je to tak úmyslně. Krátce po startu pravděpodobně pojede skupinka spolu a bude převážně složená z lidí, co nejen neznají Brno, ale navíc nejsou z ČR. Proto například protáhnout se benzinkou z Olomoucké na Hladíkovu a přes tři pruhy odbočit doleva v pátečním večerním provozu nechceme a radši si dáme víc světelných křižovatek jetých méně komplikovaným způsobem. 
Upravená trasa je zde a byla aktualizována v kalendáři

Because of some construction closures of several streets around the river bridge on Cejl/Zábrdovická we modified the route just after start and just before finish. Especially the start part around street Křenová can look like a mistake to someone with its strange loop but it is intentional. With the group of riders still bunched up together at this stage and most of them not only from outside Brno but outside Czech Republic as well we do not want to attempt stuff like the shortcut through a gas station and then turning left across three lanes of Friday afternoon trafic. We therefore chose to go through some more trafic lights and in a simpler way in at all of them.
The modified route is here and we also updated the link in the callendar.

Czech Randonneurs
Jirka

čtvrtek 2. května 2019

Oficiální výsledky 300km B

Official results of 300km B

Novou a o něco méně kopcovitou trasu třístovky zkusilo 11 jezdců, z nichž 10 dojelo do cíle úspěšně. Všem gratulujeme a děkujeme za podněty k vylepšení trasy. Mnohé z nich do příštího roku zapracujeme. 
Čtyřstovka startuje příští týden v pátek večer a se státním svátkem ve středu nám to mírně zkracuje čas na zařízení tisku. Prosíme proto všechny, kteří chtějí jet, ale ještě se nepřihlásili, aby se nám ozvali do konce tohoto víkendu. 

New and slightly less hilly 300km route was tried by 11 out of which 10 arrived at the finish successfully. We congratulate all of them and also thank everyone who had ideas how to improve this new route. We will certainly implement many of them before next year.
400km ride starts next week on Friday evening and with the public holiday on Wednesday our usual time table for printing stuff is a bit more constrained. Therefore we would like to ask anyone who considered registering but has not done it yet to please do so before the end of this weekend.


Czech Randonneurs
Jirka

neděle 14. dubna 2019

Naplnění kapacity registrací pro PBP 2019

Registration capacity depletion for PBP 2019

Z ACP rozeslali všem národním organizacím upozornění, že kapacita přihlášek pro letošní PBP se plně vyčerpala už přednostními předregistracemi. 
Vypadá to, že původně měli v úmyslu jen dát přednost v přihlašování těm, kdo jezdili brevety i loni. Jenže nakonec těch lidí bylo tolik, že tuhle přednost už stihlo využít o hodně víc lidí, než původně vůbec plánovali přijmout. Jinými slovy kdo nejezdil loni a nevyplnil předregistraci, má letost smůlu a na PBP už se nedostane. 
Zaskočilo nás to a mrzí nás to, ale chceme o tom informovat hned pro případ, že to někomu měni priority a chtěl by se odhlásit z nějaké jízdy, kam se nám už přihlásil. 
Za Czech Randonneurs
Jirka

We have recieved an email from ACP to all national representatives saying that the full capacity for registrations for this years PBP has been used up.
It looks to us that the ACP had intended to provide those who rode brevets last year to have the option to secure their starting place early. However there turned out to be so many of those people that they have already exceeded the full capacity. In other words anyone who did not ride last year and filled in a pre-registration is not getting into this years PBP.
We were surprised by this and we are sorry to see it. But we wanted to inform about this in case this changes someones priorities and they would like to cancel their registraion for any of our rides.
On behalf of Czech Randonneurs
Jirka

pátek 12. dubna 2019

Oficiální výsledky 300km A

Official results of 300km A

Náročnější třístovku zvládli čtyři jezdci z pěti, kterým tímto gratulujeme. 
O něco méně kopcovitá třístovka se blíží, do startu je jen o kousek víc než týden. Zatím víme opět o pěti startujících, ale ještě zbývá několik dnů k přihlášení. Prosíme zájemce, aby se ozvali nejpozději v úterý před startem. 

The more difficult 300 was successfully completed by 4 riders out of 5, so congratulations.
The slightly less hilly 300 is approaching, it is just over a week to the start. So far we know of 5 participants again but there is still time for more people to register. We would like to ask anyone interested to register on Tuesday before the start at the latest.


Czech Randonneurs
Jirka