pondělí 6. května 2019

Modifikace trasy pro 400km

Route modification for 400km

Kvůli uzavírkám ulic kolem mostu Cejl/Zábrdovická jsme upravili začátek a konec trasy. Hlavně začátek může možná kolem Křenové vypadat jako chyba se smyčkou, kde se trasa vrací zase zpět, ale je to tak úmyslně. Krátce po startu pravděpodobně pojede skupinka spolu a bude převážně složená z lidí, co nejen neznají Brno, ale navíc nejsou z ČR. Proto například protáhnout se benzinkou z Olomoucké na Hladíkovu a přes tři pruhy odbočit doleva v pátečním večerním provozu nechceme a radši si dáme víc světelných křižovatek jetých méně komplikovaným způsobem. 
Upravená trasa je zde a byla aktualizována v kalendáři

Because of some construction closures of several streets around the river bridge on Cejl/Zábrdovická we modified the route just after start and just before finish. Especially the start part around street Křenová can look like a mistake to someone with its strange loop but it is intentional. With the group of riders still bunched up together at this stage and most of them not only from outside Brno but outside Czech Republic as well we do not want to attempt stuff like the shortcut through a gas station and then turning left across three lanes of Friday afternoon trafic. We therefore chose to go through some more trafic lights and in a simpler way in at all of them.
The modified route is here and we also updated the link in the callendar.

Czech Randonneurs
Jirka

čtvrtek 2. května 2019

Oficiální výsledky 300km B

Official results of 300km B

Novou a o něco méně kopcovitou trasu třístovky zkusilo 11 jezdců, z nichž 10 dojelo do cíle úspěšně. Všem gratulujeme a děkujeme za podněty k vylepšení trasy. Mnohé z nich do příštího roku zapracujeme. 
Čtyřstovka startuje příští týden v pátek večer a se státním svátkem ve středu nám to mírně zkracuje čas na zařízení tisku. Prosíme proto všechny, kteří chtějí jet, ale ještě se nepřihlásili, aby se nám ozvali do konce tohoto víkendu. 

New and slightly less hilly 300km route was tried by 11 out of which 10 arrived at the finish successfully. We congratulate all of them and also thank everyone who had ideas how to improve this new route. We will certainly implement many of them before next year.
400km ride starts next week on Friday evening and with the public holiday on Wednesday our usual time table for printing stuff is a bit more constrained. Therefore we would like to ask anyone who considered registering but has not done it yet to please do so before the end of this weekend.


Czech Randonneurs
Jirka

neděle 14. dubna 2019

Naplnění kapacity registrací pro PBP 2019

Registration capacity depletion for PBP 2019

Z ACP rozeslali všem národním organizacím upozornění, že kapacita přihlášek pro letošní PBP se plně vyčerpala už přednostními předregistracemi. 
Vypadá to, že původně měli v úmyslu jen dát přednost v přihlašování těm, kdo jezdili brevety i loni. Jenže nakonec těch lidí bylo tolik, že tuhle přednost už stihlo využít o hodně víc lidí, než původně vůbec plánovali přijmout. Jinými slovy kdo nejezdil loni a nevyplnil předregistraci, má letost smůlu a na PBP už se nedostane. 
Zaskočilo nás to a mrzí nás to, ale chceme o tom informovat hned pro případ, že to někomu měni priority a chtěl by se odhlásit z nějaké jízdy, kam se nám už přihlásil. 
Za Czech Randonneurs
Jirka

We have recieved an email from ACP to all national representatives saying that the full capacity for registrations for this years PBP has been used up.
It looks to us that the ACP had intended to provide those who rode brevets last year to have the option to secure their starting place early. However there turned out to be so many of those people that they have already exceeded the full capacity. In other words anyone who did not ride last year and filled in a pre-registration is not getting into this years PBP.
We were surprised by this and we are sorry to see it. But we wanted to inform about this in case this changes someones priorities and they would like to cancel their registraion for any of our rides.
On behalf of Czech Randonneurs
Jirka

pátek 12. dubna 2019

Oficiální výsledky 300km A

Official results of 300km A

Náročnější třístovku zvládli čtyři jezdci z pěti, kterým tímto gratulujeme. 
O něco méně kopcovitá třístovka se blíží, do startu je jen o kousek víc než týden. Zatím víme opět o pěti startujících, ale ještě zbývá několik dnů k přihlášení. Prosíme zájemce, aby se ozvali nejpozději v úterý před startem. 

The more difficult 300 was successfully completed by 4 riders out of 5, so congratulations.
The slightly less hilly 300 is approaching, it is just over a week to the start. So far we know of 5 participants again but there is still time for more people to register. We would like to ask anyone interested to register on Tuesday before the start at the latest.


Czech Randonneurs
Jirka

středa 27. března 2019

Oficiální výsledky obou 200km brevet

Official results of both 200km brevets

Zkontrolovali jsme všechny sesbírané brevet karty obou 200km jízd. Všichni co dojeli do cíle v limitu měli správně všechny kontrolní body, takže můžeme všem gratulovat k úspěšnému zvládnutí jízdy. Výsledky jsme vložili do oficiální databáze, tady jsou z ní printscreeny. 

We checked all the brevet cards collected from those who arrived to finish in time. They all had all the checkpoints in order so we can congratulate all those riders on their success. We input the results into the official database and here are the printscreens.


čtvrtek 14. března 2019

Příprava na 200km A

200km A preparations

Během dokončování přípravy brevet karet a obvyklé kontroly silničních uzavírek a podobně jsme narazili na dva drobné nedostatky na trase a opravili jsme je. Šlo o cca 100-200m dlouhé úseky, které vedly divně nebo nešikovně. Pokud jste si už stáhli do GPS mapu, prosím stáhněte ji ještě jednou. 

During finising the preparations of brevet cards and the usual check for road closures and such we found two minor issues on the planned route and we fixed them. It was just about 100-200m long portions that were routed confusingly or clumsily. If you have already downloaded the map into your GPS device please download it again.

Jirka

neděle 17. února 2019

Registrace a nová 200km trasa

Registrations and new 200km route

Na stránku s kalendářem jsme přidali odkaz na novou trasu dvoustovky. Původně jsme uvažovali letos zahájit opakováním stařičké placaté trasy z roku 2015, jenže objížděk by už bylo tolik, že by to zavánělo novou homologací. A homologovat trasu co nikdy nebyla nic moc na jedno použití letos se nám nechtělo, radši jsme navrhli novou trasu pro použití příštích pět let. Pokusili jsme se o menší převýšení než měla dosavadní trasa přes Ždánický les. Na Mapy.cz výškový profil hlásil kolem 1700m, ale po importu trasy do gpsies.com je z toho 2600m, stejně jako druhá dvoustovka. Evidentně mají jiný algoritmus. 
Pro ty co doufali v nějakou méně náročnou trasu se pokusíme příští rok vymyslet doplňkovou trasu, na kterou budeme lákat lidi co váhají nějakou brevetu zkusit. 
Přihlašování na každou jízdu jsme tradičně spouštěli měsíc předem nebo po dojetí té předchozí. Letos jich máme tolik a zezačátku jsou po dvou týdnech, že to zjednodušíme. Kdo se mi už ozval, toho mám zapsaného kam si řekl. Kdokoliv další mi může napsat (hebi-zavináč-email-tečka-cz) a přihlásit se na kteroukoliv jízdu kdykoliv, ale vždy nejpozději týden před startem. To nám dá čas připravit brevet karty a ostatní materiály v potřebném počtu. 

To our calendar page we have added the link to our new 200km ride. Originally we intended to repeat our old flat route from 2015 and just modify it as needed. However the modifications to avoid roads under construction etc. would be so extensive it would basically need a new route homologation and then be used just one time. So instead we decided to just design the new route for the next five years. We tried to make it a bit less hilly then the one we used since 2016. When we designed it on Mapy.cz it looked like the total climb will be around 1700m. However once we transfered the route to gpsies.com it showed around 2600m. So similar to our current route. Obviously they use different algorithms.
For those who hoped for some less difficult route we will try to come up with one next year. We will use it to try to attract those who hesitate to try a brevet ride.
In previous years we traditionally opened registrations for brevets rides either month before them or after the previous ride. However this year we have so many rides so shortly after each other that we will just siplify it. Anyone who already wrote to me is already registered to whichever rides they wanted. Anyone else who wants to register can write to me at any time (hebi-at-email-dot-cz) but at the latest one week before the ride they want to join. This will always give us enough time to prepare brevet cards and other materials in the right quantity.