úterý 18. srpna 2020

Zrušení zářijové brevet jízdy

 Brevet ride in September also canceled


Situace je bohužel stále nejistá a i když teď nevypadá moc pravděpodobně, že by nám vláda takovouto akci na konci září přímo zakázala, stále nám připadá ne zcela vhodné pořádat akci kde lidé z různých koutů evropy navštíví mnoho různých míst po celé jižní Moravěv jediném dnu. Díky malým počtům účastníků našich jízd to sice vypadá OK v kontextu jiných akcí co se konají, ale i tak. V kombinaci s organizačními potížemi jiného druhu jsme se rozhodli zrušit i poslední letošní brevet jízdu. 
Plánovanou trasu s malým převýšením přívětivou i k začínajícím randonneurům tedy vyzkoušíme snad příští rok na jaře. 
S přáním pevných nervů a dobrého zdraví
Czech randonneurs 

Situation is unfortunatelly stil somewhat uncertain. Currently it does not look likely that events like ours would be directly prohibited around the end of Semptember. However it still does not feel right to organize an event where people from various parts of Europe come together and visit a lot of different places in a single day. It looks OK in context of other much larger events that are being organized but still. In combination with some other organizational issues we ran into we have decided that even our last 2020 brevet ride has to be canceled. 
The planned low-climb flat(ish) route will therefore hopefully get tested in spirng next year. 
Wishing you strong nerves and good health
Czech randonneurs

čtvrtek 16. dubna 2020

Zrušení květnové a červnové brevet jízdy

Brevet rides in May and June canceled

S lítostí oznamujeme, že vzhledem ke stávající situaci v ČR i zbytku Evropy rušíme květnovou i červnovou brevet jízdu. 
Jakkoliv nás politici ujišťují, že se věci v příštích týdnech začnou zlepšovat, matematika situace je jasná. Buďto všichni společně dokážeme udržet koeficient přenosu na další lidi dlouhodobě v průměru nejvýš 1,0, nebo nás čekají další nárazové vlny šíření infekce a v reakci na ně opakované zavírání všecho možného. 
S ohledem na to nám připadá krajně nevhodné pořádat akci, jejímž jádrem je projet během krátké doby velkou vzdálenost na kole. Akci, na kterou cestují lidé ze vzdálených míst, kteří by se jinak nepotkali. 
V tuto dobu nám nezbývá než jezdit pro zachování zdravého těla i mysli dál, ale každý sám tak, abychom se zbytečně nepotkávali s druhými lidmi. Společné brevet jízdy si necháme na později. Kdo ví, třeba se bude dařit zvládat virus i dál a podaří se nám sejít na konci září. 
S přáním pevných nervů a dobrého zdraví
Czech randonneurs 

With regret we have to announce that in view of the current situation in Czech Republic and the rest of Europe we have to cancel the planned brevet rides for May and June.
Our politicians may be telling us that thing will go back to normal in the coming weeks but the mathematics of the situation is clear. Either we all together work to keep the transmission coeficient at 1.0 maximum or we have to expect repeated waves of infection spread and in reaction to it repeated close downs.
Taking that into account we see as innapropriate to organize an event that in its core has riding long distances in short amount of time. An event to which people travel from distant places, people who would not meet otherwise.
In these times all we can do is keep our health and sanity by riding our bikes alone without unnecessary contact with other people. Riding brevets together has to be postponed for later. Who knows, maybe things will keep going well enoung that we can meet in September.
Wishing you strong nerves and good health
Czech randonneurs

čtvrtek 30. ledna 2020

Brevet sezóna 2020

Brevet season 2020Drazí randoneři


Nová sezóna brevet je za dveřmi. Někteří z Vás již zaregistrovali nový kalendář zde
V plánu jsou celkem tři brevety. Na jaře 200k a 300k dle nových tras z roku 2019 a na podzim úplně nová 200k na jejímž trasování pracujeme s dvěma podmínkami: minimum převýšení a větší prostor na socializaci jezdců. Ti zdatnější budou mít více času v restauracích na pokec a ti co si to chtějí zkusit větší šanci na konci léta ji úspěšně dokončit v limitu.Všem přejeme mnoho kilometrů s lidskou silou v roce 2020.

Dear randonneurs

New brevet season is just around the corner. A lot of us already found the new calender here
Total of three brevets are planned. During spring 200k and 300k with the new routes used from 2019 and one completely new 200k in September. We are working on this new route with two main objectives: to make it quite flat and to have more space for riders socializating. We would like to have it as the end of the season with more time for chatting and also better suited for not so experienced riders.
We wish you all many human powered kilometers in 2020.


Za Czech Randonneurs

Jan and Jiří

neděle 30. června 2019

Dokončení letošní série brevet jízd

Finishing this year's brevet series

Brno Brevet Series 2019 byla naše dosud nejrozsáhlejší, nejnáročnější a nejzajímavější série. 
Celkem se postavilo na start 32 jezdců a jen velmi málo z nich nezvládlo aspoň některou jízdu úspěšně. Na start se sjeli z osmi různých zemí. Někteří jezdili až neuvěřitelně rychle, jiní zvládali kontrolní body jen těsně před jejich uzavřením. 
Tady je pár jednoduchých statistik graficky: z kterých zemí k nám jezdci přijeli, kolik jich startovalo kterou délku jízdy a s jakou úspěšností se jim dařilo jízdy dokončit. 

Brno Brevet Series 2019 was our largest, most difficult and most interesting series to date.
In total 32 riders have started at least one ride and very few did not finish at least one ride. They came from eight different countries. Some of them rode incredibly fast while others passed checkpoints just minutes before their closing.
Here is a few simple statistics grafically: where they came from, how many started each lentght and how successful were they at finishing them.
Bylo nám potěšením zprostředkovat nové zážitky tak rozmanitému spektru jezdců. Doufáme, že se znovu uvidíme na budoucích jízdách se všemi, kterým se jízdy líbily. A přejeme mnoho štěstí a úspěchu všem, kteří se letos pokusí zajet Paris-Brest-Paris. 

It was very satisfying to provide new experiences to such diverse spectrum of riders. We hope to see those who liked our rides again in the future. And we wish good luck and much success to everyone who will attempt to complete this year's Paris-Brest-Paris. 

Czech Randonneurs
Jirka a Honza

Výsledky 600km

600km results

Výsledky jsme homologovali včas, jen tohle jejich vyvěšení má zpoždění.
Na letošní 600km odstartovali pouze tři jezdci, do cíle dojeli dva. Oba to podobně jako loni zvládli s velkou rezervou.

We homologated the results in time and only this post is a bit delayed.
This year's 600km was started with just three riders two of who made it to the finish. Just like last year they finished with lots of time to spare.

Czech Randonneurs
Jirka

čtvrtek 23. května 2019

Výsledky 400km

400km results

Letošní 400km se vydařila, do cíle dojelo 9 účastníků z 10 startujících a všichni s OK výsledkem. Všem úspěšným gratulujeme a u jednoho zmizelého doufáme, že přežil ve zdraví :-). 

This year's 400km went well. 9 out of 10 starting riders reached the finish line and all of them have their results OK. We congratulate all of them and hope the one missing rider survived the experience in good health :-).

Czech Randonneurs
Jirka

pondělí 6. května 2019

Modifikace trasy pro 400km

Route modification for 400km

Kvůli uzavírkám ulic kolem mostu Cejl/Zábrdovická jsme upravili začátek a konec trasy. Hlavně začátek může možná kolem Křenové vypadat jako chyba se smyčkou, kde se trasa vrací zase zpět, ale je to tak úmyslně. Krátce po startu pravděpodobně pojede skupinka spolu a bude převážně složená z lidí, co nejen neznají Brno, ale navíc nejsou z ČR. Proto například protáhnout se benzinkou z Olomoucké na Hladíkovu a přes tři pruhy odbočit doleva v pátečním večerním provozu nechceme a radši si dáme víc světelných křižovatek jetých méně komplikovaným způsobem. 
Upravená trasa je zde a byla aktualizována v kalendáři

Because of some construction closures of several streets around the river bridge on Cejl/Zábrdovická we modified the route just after start and just before finish. Especially the start part around street Křenová can look like a mistake to someone with its strange loop but it is intentional. With the group of riders still bunched up together at this stage and most of them not only from outside Brno but outside Czech Republic as well we do not want to attempt stuff like the shortcut through a gas station and then turning left across three lanes of Friday afternoon trafic. We therefore chose to go through some more trafic lights and in a simpler way in at all of them.
The modified route is here and we also updated the link in the callendar.

Czech Randonneurs
Jirka